Akredite İşyeri Ortam Ölçümleri

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi amacı; Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin edilmesi.

- Toz Ölçümü

- Aydınlatma Ölçümü

- Gürültü Ölçümü

- Gürültü Maruziyet Ölçümü

- Termal Konfor Ölçümü

- Gaz Ölçümü

- Ağır Metal Örneklemesi

- Titreşim Ölçümü

- Hava Kalitesi Ölçümü