İş Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanıdır.

Çalışanların ve işletmenin sağlıklı işleyişini artırmak, mevcut eksiklikleri kontrol eden gerekli merciler ile paylaşan kaza risk faktörlerini ortadan kaldırmak amacı ile teknik ve bilimsel çalışmaları yapan yönlendiren sorumlu kişilerdir.