İş Hukuku Danışmalığı

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında aşağıda İş hukuku kapsamında konulardan bazıları aşağıda belirtilmiştir, İşveren ve Çalışan ilişkisi ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmektedir.

- Genel Hükümler

- İşyerini bildirme

- İstisnalar

- Eşit davranma ilkesi

- İşyerinin veya bir bölümünün devri

- Geçici iş ilişkisi

- İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

- Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi

- Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

- Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi

- Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları

- Ücret

- Ücret ve ücretin ödenmesi

- İşverenin ödeme aczine düşmesi

- Ücretin gününde ödenmemesi

- Ücretin saklı kısmı

- Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü

- Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

- Çağrı üzerine çalışma

- Deneme süreli iş sözleşmesi

- Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri

- Süreli fesih

- Feshin geçerli sebebe dayandırılması

- Sözleşmenin feshinde usul

- Fesih bildirimine itiraz ve usulü

- Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

- Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

- Yeni  işverenin sorumluluğu