Sağlık Taraması

6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre; Çalışanların işe başlamadan önce sağlık tetkiklerinin yapılıp  iş yeri hekimi tarafından muayene edildikten sonra uygunluğu tespit edilen personelin iş başı yaptırılması zorunlu tutulmuştur.

Sağlık taramaları iş yeri tehlike sınıfına göre Bakanlığın belirlediği periyodlar da yapılması gerekmektedir.

Sağlık Tarama Hizmetlerimiz

A) Akciğer Grafisi
B) Odiometri (İşitme Testi)
C) Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
D) Aşılar
E) Laboratuvar Tetkikleri

Kan sayımı (Hemogram)
Tam idrar tahlili
Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
Hepatit B testi
Serolojik tetkikler
İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol v.b.