SGK Danışmanlığı

- İşçi – İşveren ilişkilerinde idari kademedeki ihtilafların çözmek için danışmanlık yapmak

- Kurumsal şirketlere ve firmalara sigorta ve iş hukuku mevzuatında danışmanlık yapmak

- Şirketlere ihbar, Kıdem tazminatı, işsizlik sigortası konularında danışmanlık yapmak

- İnşaat Müteahhidi firmalara “Asgari İşçilik Hesabı” yaparak SGK nezdinde dosyanın kapanmasını sağlamak

- SGK ve İş hukuku mevzuatı kapsamı içindeki diğer işlere danışmanlık yapmak