Sivil Savunma Planı

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından hassas bölgeler içinde olup da yıllık ortalama personel mevcudu 100’den fazla bulunan veya ayrıca hassasiyeti kabul edilmiş olan resmi ve özel bütün daire teşekkül, fabrika, müessese, imalathane, atölye, okul, üniversite, yurt, pansiyon, 100 den fazla yataklı hastane ve oteller ve benzeri toplu çalışma ve işyerlerine gönderilmiştir.Çalışan sayısı 100 ve üzeri olan işyerlerinde, Sivil Savunma Planları’ nın, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı yönetmeliğe göre hazırlanması istenmektedir. 

 Bina yapısı, sığınak, ekipman vb konularda yeterli bilgiye sahip (Teknik Ekip vb.) kişiler tarafından yönetmelikte belirtildiği şekilde hazırlanması önerilir. 

Sivil Savunma Planı Neden İstenmektedir?

Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

Güvensen Akademi olarak konu ile ilgili işyerinizin ihtiyacına göre Sivil savunma planları, ekiplerinizin kurulması yönlendirilmesi konusunda hizmet verilmektedir.