Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitimin İçeriği;

- Kanunlar (İş güvenliğinde Yüksekte Çalışma ve Düşmeyi önleyici sistemler ile ilgili yasal mevzuat)

- İş ve işverenin yükümlülükleri

- Standartlar

- Yüksekten düşme nedir?

- Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi.

- Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri almak neden önemlidir?

- Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi

 Yüksekte Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar;

- Temel güvenlik kuralları

- İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi

- Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb.

- Kişisel koruyucu ekipmanlar

- Barikatlama

- Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler

- Yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler

- Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi

- Müteahhitler için uygulamalar

Eğitim Sonunda Katılımcıların Kazanılması Hedeflenen Davranış Şekilleri;

- Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını sayabilecekler,

- Düşme kinetiğini açıklayabilecekler,

- Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecekler,

- Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan riskli davranışları tanımlayabilecekler,

- Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini tanıyacaklar,

- Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donatıların standartlarını kontrol edebilecekler,

- Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri belirleyebilecekler,

- Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,

- Emniyet kemerinin doğru kuşanıldığını ve uygun doğru merdiven kullanıldığını kontrol edip doğrulayabilecekler,

- Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.