Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller;

İşyerinde kullanılan iş ekipmanları’nın kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur;

- İş ekipmanının periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

- İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanları’nın periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması, sağlanır.

- Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır. İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

Güvensen Akademi periyodik test ve kontrollerde Basınçlı Kaplar,

Basınçlı Kapların Periyodik Test ve Kontrolleri;

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

- Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü                                                                                                       

Buharlı Pişirme Kazanları Periyodik Kontrolleri;
- Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü
- Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
- Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
- Hava Tankı Periyodik Kontrolü
- Genleşme Tankları Periyodik Kontrolü
- Otoklav Periyodik Kontrolü

Kaldırma Ekipmanların Periyodik Test ve Kontrolleri;

- Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü
- Platform Periyodik Kontrolü
- Lift Periyodik Kontrolü
- Forklift Periyodik Kontrolü
- İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü
- Caraskal Periyodik Kontrolü
- Trifor Periyodik Kontrolü
- Vinç Periyodik Kontrolü
- Transpalet Periyodik Kontrolü
- Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
- Kule Vinç Periyodik Kontrolü
- Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
- Halat/Sapan Periyodik Kontrolü                                                                                                 

Elektrik ve Topraklama Periyodik Test ve Kontrolleri;                                                                                                         

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
- Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü
- Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü
- Kuvvetli Akım Tesisatı Periyodik Kontrolü
- Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
- Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü
- Pano ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrolü

Ortam Ölçümleri;

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi amacı; Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin edilmesi.

- Toz Ölçümü

- Aydınlatma Ölçümü

- Gürültü Ölçümü Gürültü Maruziyeti

- Termal Konfor Ölçümü

- Gaz Ölçümü

- Ağır Metal Ölçümü

- Ağır Metal Örneklemesi

- Titreşim Ölçümü

- Hava Kalitesi Ölçümü